Waarom gastouders kiezen voor Ziezo

1. Pedagogische kennis op HBO-niveau tegen de achtergrond van >25 jaar ervaring in gastouderopvang!
Het geeft rust wanneer je weet dat jouw contactpersoon is toegerust om jou ook écht te kunnen helpen op de momenten dat je dat nodig hebt.

2. Administratieve en fiscale ondersteuning door specialisten

3. Onze inzet is erop gericht de financiële positie van gastouders te verbeteren, omdat wij denken dat dit bijdraagt het vakgebied op lange termijn gezond en aantrekkelijk te houden

4. Regionaal georiënteerd
Wij zijn geen landelijke speler, daarentegen zijn wij groot in de regio. Ben je ons tegengekomen, dan kun je ervan uitgaan dat we bij jou actief zijn.

5. Ziezo+

Over Ziezo+

Ziezo+ kun je het best omschrijven als een servicepakket dat wij kosteloos beschikbaar stellen aan gastouders die exclusief met ons samenwerken en dat van tijd tot tijd wordt opgewaardeerd. Hieronder lees je hoe Ziezo+ is samengesteld. 

EHBO

Tegemoetkoming in de kosten tot € 25,00 bij het behalen van het EHBO-diploma en vervolgens bij iedere herhalingsles wanneer de kosten niet (volledig) door de verzekering worden vergoed.

Let op! Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, geldt dat je uitsluitend met Gastouderbureau Ziezo werkt. Werk je met meerdere gastouderbureaus, dan moeten wij jou helaas teleurstellen.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een ouder die zijn been breekt door jouw nalatigheid, of onbedoeld veroorzaak je materiële schade... Om je te wapenen tegen schadeclaims, kun je een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gastouderbureau Ziezo. Zo ben je verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Verzekerde bedragen
Maximaal € 2.500.000,00 per aanspraak
Maximaal € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Opzichtschade
De aansprakelijkheidsverzekering die Gastouderbureau Ziezo met Aon heeft afgesloten dekt (tot een bepaald bedrag) ook materiële schade aan zaken onder opzicht. Dit zijn zaken die je in huur, bruikleen, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder jouw verantwoording hebt. Denk bijvoorbeeld aan bedjes of een kinderwagen die je tijdelijk leent of huurt.
Opzichtschade aan gehuurde panden, die geëxploiteerd worden, valt niet onder deze dekking.

Verzekerde bedragen onder opzicht
Maximaal € 50.000,00 per claim
Maximaal €100.000,00 per jaar

Speciale dekking: gastouderprojecten
Voor gast- en vraagouders geldt een speciale dekking. De verzekering is van toepassing op:

  • De gastouder als hij/zij schade toebrengt aan de gastkinderen of aan de vraagouder(s);
  • De vraagouder(s) respectievelijk gastkinderen als zij schade toebrengen aan eigendommen van de gastouder en/of andere derden. Dit geldt alleen als er geen andere verzekering, al dan niet van oudere datum, van kracht is. In dit geval zijn dus zowel vraag- als gastouder verzekeringnemer.

Het eigen risico per aanspraak bedraagt:
Materiële schade € 250,00
Opzichtschade € 250,00
Personenschade derden € 1.000,00
Personenschade personeel € 5.000,00

Ongevallenverzekering voor kinderen

Kinderen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen, kunnen onverhoopt slachtoffer worden van een ongeval. De ongevallenverzekering voor gastkinderen die Gastouderbureau Ziezo met Aon heeft afgesloten, biedt een vergoeding bij overlijden, invaliditeit en medische kosten.

Verzekerde bedragen

  • Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval: € 12.500,00
  • Uitkering bij blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval: € 50.000,00
  • Medische kosten als gevolg van een ongeval: € 2.500,00
  • Materiële schade (bijvoorbeeld bril of kleding) als gevolg van een ongeval: € 2.500,00

Bijzonderheden

  • De dekking is uitsluitend van kracht tijdens:
  • Het verblijf op de gastouderopvang;
  • Het komen en gaan tot maximaal één uur voor en na 'schooltijd';
  • Door uw instelling georganiseerde sportbeoefening, schoolreisjes, excursies etc.

Let op! Deze dekking heeft uitsluitend betrekking op de koppelingen die bij ons in de boeken staan. Werk je exclusief met ons samen, dan zit je goed. Werk je daarentegen met meerdere bureaus, dan zul je een oplossing moeten vinden voor de koppelingen die niet bij ons in de boeken staan.

Inschrijven of een vraag?

Bel ons kantoor in jouw regio. Wij helpen je graag verder.