invulformulier verbergen


Voor ouders:

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis

Offerte aanvragen (incl. informatiepakket):
     opvang bij de ouder of bij de gastouder thuis


Voor gastouders:

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis
     zelfstandig ondernemerschap: Franch and Free

Aanmeldingsformulier gastouder
     aanmeldingsformulier gastouder


Gastouderbureau Ziezo

kinderopvang met het vertrouwen van thuis

Bel direct: 078-6182148

Logo ZiezoWij werken met:

GobZiezo werkt samen met KIKI

Lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang

Tarieven

De kosten voor de ouder bij opvang aan huis bestaan uit twee delen:

  1. de opvangkosten aan de gastouder: een vast bedrag per uur ongeacht het aantal kinderen; minimaal het actuele wettelijk minumumloon
  2. de begeleidingskosten aan het gastouderbureau: een vast bedrag per kind per maand, afhankelijk van het aantal kinderen per gezin

De uiteindelijke uurprijs is afhankelijk van het aantal opvanguren (hoe meer uren u afneemt, hoe lager de uurprijs wordt) en van het aantal kinderen. Bij gezinnen met drie kinderen of meer is opvang aan huis de goedkoopste vorm van kinderopvang. Bovendien betaalt u alleen de uren die u met de gastouder afgesproken heeft: geen extra uren aan de randen van de dag. De netto uurprijs bij een gezin met drie kinderen (opvang-en begeleidingskosten samen) ziet er dan als volgt uit:

bij 80 opvanguren per maand en een verzamelinkomen van € 50.000 per jaar: € 1.13 gemiddeld per kind per uur
bij 80 opvanguren per maand en een verzamelinkomen van € 80.000 per jaar: € 1.82 gemiddeld per kind per uur

Ziezo rekent geen inschrijfkosten; u betaalt pas begeleidingskosten als de opvang van start gaat. Wij raden u aan een offerte aan te vragen. Met de uurprijs die hierop aangegeven wordt, kunt u op www.toeslagen.nl de kinderopvangtoeslag aanvragen en berekenen wat de opvang u netto gaat kosten. U vindt hier onze actuele tarieflijst en u kunt hier een offerte aanvragen die past bij uw gezinssituatie.

Wat doet Ziezo voor u?
- zorgvuldige selectie van gastouders en waarborging van inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang
- persoonlijke intake van ouders en zorgvuldige bemiddeling door de vaste bemiddelingsmedewerker
- contractueel vastleggen van afspraken bij aanvang van de opvang
- jaarlijks huisbezoek aan de gastouder
- jaarlijkse gezamenlijke evaluatie met de gast- en vraagouder incl verslaglegging
- administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van de maandelijkse facturen en betaling aan de gastouder d.m.v. een digitaal urenregistratiesysteem
- begeleiding en scholing van de gastouders op o.a. pedagogisch gebied en kinder-ehbo
- reserveopvang waar mogelijk
- zonodig herbemiddeling
- het verzorgen van offertes en jaaropgaven voor gast- en ouder en het uitbrengen van nieuwsbrieven

 

Heeft u een vraag?

Laat uw reactie achter en wij bellen u binnen 2 werkdagen terug.

Gastouderbureau Ziezo

Poldermolen 4, 3352 TH Papendrecht

Tel: 078-6182148

Email: info@gobziezo.nl

Kvk: 53036034

LRKnummer: 570617935