invulformulier verbergen
Voor ouders

Kiest u voor opvang bij Gastouderbureau Ziezo?

     Ja, ik schrijf mij in
    
Offerte aanvragen (incl. informatiepakket):
     opvang bij de ouder of bij de gastouder thuis


Voor gastouders

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis
     zelfstandig ondernemerschap: Franch and Free

Aanmeldingsformulier gastouder
     aanmeldingsformulier gastouderkinderopvang met het vertrouwen van thuis

Bel direct: 078-6182148

Logo ZiezoWij werken met:

GobZiezo werkt samen met KIKI

Brancheorganisatie Kinderopvang

Agenda 2018


Gastouderbureau Ziezo vindt het belangrijk gastouders voortdurend bijscholing te bieden in de vorm van trainingen en thema-avonden. Naast het opfrissen van kennis en het oefenen van vaardigheden draagt ook het contact met collega-gastouders bij aan het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. En dat komt de opvang en ontwikkeling van de kinderen ten goede. Bij een deel van de thema-avonden of workshops zijn ook ouders van harte welkom.

Overleg voor franchise-gastouders.

Ieder voor- en najaar organiseert Ziezo collegiale overleggen voor franchise-gastouders.
Data: In het voorjaar: 27 maart, 4 en 10 april. In het najaar: 2, 10 en 16 oktober. Door medewerkers van Ziezo.
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.

Herhaling Kinder-ehbo voor gastouders.

Voor 2018 staan gepland in Papendrecht: 9 en 30 januari, 6 en 13 en februari, 12 en 20 maart, 27 augustus en 3 september.
In Barendrecht: 19 februari en 5 maart, locatie volgt.
Door EHBO-vereniging Sint Nicolaas.Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur.

Kinder- ehbo voor ouders.

Inhoud: voor ouders die graag praktische informatie willen over hoe te handelen bij huis-tuin-en keukenongelukken met de kinderen. Wat doe je wel en wat juist niet? Let op: dit is geen training voor degenen die een ehbo-certificaat willen behalen maar juist voor ouders die graag een korte training willen volgen. Door ehbo-vereniging Sint Nicolaas.
Datum: 12 september. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.

Training taal- en interactievaardigheden. Voor gastouders.

Inhoud: Aan de hand van theorie, filmmateriaal, oefeningen en gesprekken met collega's worden gastouders zich bewust van de manier waarop zij communiceren met de kinderen. En we kijken natuurlijk hoe het nog beter kan! Medewerkers van Ziezo zijn gecertificeerd voor het geven van deze training.
Data: een training van drie avonden: 31 januari, 21 februari en 7 maart. Tijd: 19,30 uur tot 22.00 uur.
Vervolg voor de groep van 2017: 4 en 18 september.

De seksuele ontwikkeling van het kind.

Inhoud: over de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen. Soms zitten we met vragen: wat vertel ik en wat niet? Wat is normaal en wat is afwijkend gedrag? Welk gedrag past bij welke leeftijd? En hoe draag je bij aan een gezonde ontwikkeling? Door Edtih Kuiper ven de Rutgersstichting in samenwerking met de GGD.
Data: een avond voor ouders op 9 april en voor gastouders op 16 april. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.

Omgaan met (v)echtscheiding. Voor gastouders.

Inhoud: Hoe stel je je op als ouders gaan scheiden? Over valkuilen, loyaliteit, de belangen van kinderen en de juridische kant van echtscheidingen. Om voortaan beter voorbereid te zijn!
Datum: 15 mei. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur. Door medewerkers van Ziezo.

Meldcode kindermishandeling.

Inhoud: over de meldcode en wat te doen bij zorgen om kinderen. Alle gastouders zijn verplicht deze training te volgen en kunnen daarover bevraagd worden tijdens de GGD-inspectie.
Datum: 30 mei. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur. Door medewerkers van Ziezo.

Startavond digitaal kindvolgsysteem.

Inhoud: verplichte avond voor gastouders die willen gaan werken met het digitale kindvolgsysteem. Uitleg van het systeem, wat is observeren, protocol m.b.t. het contact met ouders en omgaan met privacy.
Datum: 5 juni. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur. Door medewerkers van Ziezo.

Zelfstandig ondernemer worden? Voor gastouders.

Voor gastouders die meerdere kinderen opvangen. Ziezo vertelt u alles over de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap.
Datum: 13 november. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in het Ziezo-kantoor, Poldermolen 4, Papendrecht.
Ouders c.q. gastouders ontvangen ca. drie weken van te voren een uitnodiging. 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@gobziezo.nl.

Ons scholingsaanbod wordt voortdurend geactualiseerd. Laatste update: 012018.

 

 


Heeft u een vraag?

Laat uw reactie achter en wij bellen u terug.

Gastouderbureau Ziezo

Poldermolen 4, 3352 TH Papendrecht

Tel: 078-6182148

Email: info@gobziezo.nl

Kvk: 53036034

LRKnummer: 570617935