invulformulier verbergen


Voor ouders:

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis

Offerte aanvragen (incl. informatiepakket):
     opvang bij de ouder of bij de gastouder thuis


Voor gastouders:

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis
     zelfstandig ondernemerschap: Franch and Free

Aanmeldingsformulier gastouder
     aanmeldingsformulier gastouder


Gastouderbureau Ziezo

kinderopvang met het vertrouwen van thuis

Bel direct: 078-6182148

Logo Ziezo



Wij werken met:

GobZiezo werkt samen met KIKI

Lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang

Oudercommissie

De ouders kunnen bij gastouderbureau Ziezo meedenken en meebeslissen bij tal van beleids- en praktische zaken. Zij zijn vertegenwoordigd in de oudercommissie.

Wie zijn wij?

Op dit moment bestaat de eerste oudercommissie van gastouderbureau Ziezo uit de volgende ouders:
Daphne van Velsen (voorzitter)
Jan Hoftijzer (algemeen/notulist)
Kirsten Tas (algemeen)

De oudercommissie vergadert vier keer per jaar.

Wat is ons doel?

Volgens het reglement oudercommissie gastouderbureau Ziezo stelt de oudercommissie zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  3. De belangen van de ouders van het gastouderbureau te behartigen bij de directie van het gastouderbureau.

Wat betekent dit concreet?

We hebben advies uitgebracht over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, het scholingsbeleid, een aantal protocollen en de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld. 

We vinden het erg belangrijk om meer betrokkenheid bij de ouders te realiseren en we zullen daar in de toekomst aan blijven werken.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideen? Laat het ons weten!
Email: oc@gobziezo.nl

Voor meer informatie

www.boink.info: Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.


Heeft u een vraag?

Laat uw reactie achter en wij bellen u binnen 2 werkdagen terug.





Gastouderbureau Ziezo

Poldermolen 4, 3352 TH Papendrecht

Tel: 078-6182148

Email: info@gobziezo.nl

Kvk: 53036034

LRKnummer: 570617935