invulformulier verbergen


Voor ouders:

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis

Offerte aanvragen (incl. informatiepakket):
     opvang bij de ouder of bij de gastouder thuis


Voor gastouders:

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis
     zelfstandig ondernemerschap: Franch and Free

Aanmeldingsformulier gastouder
     aanmeldingsformulier gastouder


Gastouderbureau Ziezo

kinderopvang met het vertrouwen van thuis

Bel direct: 078-6182148

Logo ZiezoWij werken met:

GobZiezo werkt samen met KIKI

Lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang

Kwaliteit

Door de werkwijze van het gastouderbureau kunnen ouders er op rekenen dat de opvang van de kinderen door de gastouder op verantwoorde wijze gebeurt. Ziezo werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders zijn hiermee verzekerd van de kinderopvangtoeslag. De gastouder werkt volgens ons pedagogisch beleidsplan, waarin o.a. het aantal op te vangen kinderen, de beschikbare speelruimte en richtlijnen voor het pedagogisch handelen worden uitgewerkt. De vaste bemiddelingsmedewerker ondersteunt de gastouder hierbij. Daarnaast voldoet de woning van de gastouder aan de kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Gastouderbureau Ziezo voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 570617935. Ziezo krijgt voor de naleving van de regels in de Wet Kinderopvang jaarlijks controle van de GGD. Het meest recente inspectierapport is in te zien op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

De behandeling van eventuele klachten van ouders is bij gastouderbureau Ziezo goed gewaarborgd. Natuurlijk gaan wij bij voorkeur in een vroeg stadium met ouders in gesprek. Is dit niet afdoende, dan kan de ouder gebruikt maken van de interne klachtenprocedure. Deze is te vinden in het digitale handboek op onze website. Komen wij er met de ouder niet uit, dan kan deze zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang:  http://www.degeschillencommissie.nl.


Heeft u een vraag?

Laat uw reactie achter en wij bellen u binnen 2 werkdagen terug.

Gastouderbureau Ziezo

Poldermolen 4, 3352 TH Papendrecht

Tel: 078-6182148

Email: info@gobziezo.nl

Kvk: 53036034

LRKnummer: 570617935