invulformulier verbergen
Voor ouders

Kiest u voor opvang bij Gastouderbureau Ziezo?

     Ja, ik schrijf mij in
    
Offerte aanvragen (incl. informatiepakket):
     opvang bij de ouder of bij de gastouder thuis


Voor gastouders

Informatiepakket over:
     opvang bij de gastouder thuis
     opvang bij de ouders thuis
     zelfstandig ondernemerschap: Franch and Free

Aanmeldingsformulier gastouder
     aanmeldingsformulier gastouderkinderopvang met het vertrouwen van thuis

Bel direct: 078-6182148

Logo ZiezoWij werken met:

GobZiezo werkt samen met KIKI

Brancheorganisatie Kinderopvang

Organisatie


Gastouderbureau Ziezo verzorgt de gastouderopvang in de regio's Dordrecht, Breda, Gorinchem, Utrecht, Gouda, Den Haag en Rotterdam.

Gastouderbureau Ziezo is ontstaan door samenvoeging van meerdere (regionale) bureau’s voor gastouderopvang (actief sinds 1993) en functioneert sinds januari 2005 als zelfstandige organisatie. De medewerkers hebben jarenlange ervaring in de kinderopvang en zijn pedagogisch opgeleid.

Het team bestaat uit de volgende medewerkers:
Gea Vliek, directeur
Anita Casteleijn: bemiddelingsmedewerker Alblasserwaard en Krimpenerwaard
Els Hendriksen: bemiddelingsmedewerker Alblasserwaard en Krimpenerwaard
Hotske van Roekel: bemiddelingsmedewerker Drechtsteden
Angela Eckebus: bemiddelingsmedewerker Drechtsteden
Myriam du Buf: bemiddelingsmedewerker Barendrecht en Albrandswaard  
Debby Hazebroek: bemiddelingsmedewerker regio Rotterdam/Den Haag/Gouda                                                                                                                                                                                                     
Conny de Jong: administratief medewerker
Nel Olsthoorn: financieel medewerker
Isabel Zijdemans: financieel medewerker


Kwaliteit
Door de werkwijze van het gastouderbureau kunnen ouders er op rekenen dat de opvang van de kinderen door de gastouder op verantwoorde wijze gebeurt. Ziezo werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders zijn hiermee verzekerd van de kinderopvangtoeslag. De gastouder werkt volgens ons pedagogisch beleidsplan, waarin o.a. het aantal op te vangen kinderen, de beschikbare speelruimte en richtlijnen voor het pedagogisch handelen worden uitgewerkt. De vaste bemiddelingsmedewerker ondersteunt de gastouder hierbij. Daarnaast voldoet de woning van de gastouder aan de kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Gastouderbureau Ziezo voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 570617935. Ziezo krijgt voor de naleving van de regels in de Wet Kinderopvang jaarlijks controle van de GGD. Het meest recente inspectierapport is in te zien op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.


Heeft u een vraag?

Laat uw reactie achter en wij bellen u terug.

Gastouderbureau Ziezo

Poldermolen 4, 3352 TH Papendrecht

Tel: 078-6182148

Email: info@gobziezo.nl

Kvk: 53036034

LRKnummer: 570617935