Inspectierapport
GGD

Inspectierapport

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuteropvangkwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten. De GGD voert ieder jaar bij alle gastouderbureau's en gastouderseen inspectie uit.

Bij gastouderbureau Ziezo dus ook met als doel om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Met trots kunnen we zeggen dat we alle jaren met glans zijn goedgekeurd!

Bekijk de gegevens van onze regiokantoren in het Landelijk Register Kinderopvang hier en hier.

Bekijk hieronder de inspectierapporten.

 

Inspectierapport gastouderbureau Ziezo Utrecht B.V 2019
Onderzoek na registratie
.

Inspectierapport gastouderbureau Ziezo Utrecht B.V 2019
Onderzoek voor registratie
.

Inspectierapport gastouderbureau Ziezo B.V. 2019.

Inspectierapport gastouderbureau Ziezo B.V. 2018.

Inspectierapport gastouderbureau Ziezo B.V. 2017.

Inspectierapport gastouderbureau Ziezo B.V. 2016.

Inspectierapport gastouderbureau Ziezo B.V. 2015.

 

Inschrijven of een vraag?

Bel ons kantoor in jouw regio. Wij helpen je graag verder.