GGD-Inspecties

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De rijksoverheid stelt aan gastouderbureaus en de voorzieningen voor gastouderopvang kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert bij gastouderbureaus en gastouders ieder jaar een inspectie uit om vast te stellen of wordt voldaan aan de eisen die de overheid stelt. Hiervan worden rapporten opgemaakt en vrijgegeven voor publicatie.

Bezoek het Landelijk Register Kinderopvang voor de inspectierapporten van gastouders.

Zie hieronder de inspectierapporten van Gastouderbureau Ziezo.

Inschrijven of een vraag?

Bel ons kantoor in jouw regio. Wij helpen je graag verder.