Inspectierapport
GGD

Inspectierapport

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuteropvang kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten. De GGD voert ieder jaar bij alle gastouderbureau's en gastouders een inspectie uit.

Bij gastouderbureau Ziezo dus ook met als doel om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Met trots kunnen we zeggen dat we alle jaren met glans zijn goedgekeurd!

Bekijk onze gegevens op de website landelijkregisterkinderopvang.nl

Bekijk het Inspectierapport gastouderbureau Ziezo 2017.

 

Inschrijven of een vraag?

Bel 078-6182148 of vul het contactformulier in,
dan bellen wij zo snel mogelijk terug.

TOP