Gastouder
worden?

Thuis werken
met kinderen

Heeft u plezier en ervaring in het omgaan met kinderen? Heeft u tijd en ruimte om de zorg voor kinderen te combineren met uw eigen gezin? Bent u bereid (bij)scholing te volgen? Dan bent u waarschijnlijk geknipt voor het werk van gastouder via gastouderbureau Ziezo! U heeft dan een professionele organisatie achter zich waarop u altijd kunt terugvallen.

U vangt binnen uw gezinssituatie n of meerdere kinderen op waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Voorlezen, knutselen of lekker naar buiten? De gewone dagelijkse dingen kunnen met en voor kinderen al een feest zijn en u levert hiermee een positieve bijdrage aan hun ontwikkeling.

Ook het contact met de ouders maakteen belangrijk deel uit van uw werk. Gastouderbureau Ziezo begeleidt u bij het maken van heldere afspraken, biedt trainingen t.a.v. de communicatie met ouders en ondersteunt u bij eventuele (opvoedings)problemen. Als gastouder bij Ziezo staat u er nooit alleen voor!


Gastouderbureau Ziezo vraagt
van haar gastouders te werken
binnen de regels van de Wet
Kinderopvang.

Onze criteria

 • minimaal het mbo-2 diploma Helpende Welzijn
 • certificaat Kinder-EHBO
 • op de hoogte te zijn van de Meldcode Kindermishandeling
 • alle volwassenen die op uw woonadres staan ingeschreven moeten een geldige VOG kunnen overleggen.
 • uw woning moet veilig en hyginisch zijn en er moet voldoende ruimte zijn voor kinderen om te spelen, te eten en te slapen
 • u moet voldoen aan de pedagogische doelen volgens het beleidsplan van Ziezo

Voldoet u
aan alle eisen?

Als u aan alle eisen voldoet, melden wij u
aan bij de gemeente voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.
Na een bezoek door een GGD-inspecteur
bij u thuis wordt u in het register worden opgenomen. Als aspirant-gastouder
kunt u bij alles rekenen op begeleiding
door de bemiddelingsmedewerker.

Gastouders staan er bij Ziezo nooit alleen voor

Gastouders doen zelfstandig werk. Bij Ziezo kunnen zij de ondersteuning verwachten van een professionele organisatie die goed thuis is in alle facetten van de gastouderopvang. Naast de verantwoordelijkheid voor de kinderen vervult de gastouder ook een belangrijke rol in het contact met de ouders.

De vaste bemiddelingsmedewerker begeleidt de gastouder bij dit alles door o.a. te helpen heldere afspraken te maken bij de start van de opvang, de gastouder regelmatig te bezoeken en beschikbaar te zijn voor advies.

Gastouderbureau Ziezo onderscheidt zich door voortdurend te investeren in het netwerk van gastouders door hen steeds weer de mogelijkheid te bieden zich als professioneel gastouder (verder) te ontwikkelen. Gastouders staan er bij Ziezo nooit alleen voor!

Lees hier over ervaringen van gastouders die werken met Ziezo.

De rol van Ziezo
voor gastouders

 • werving, selectie en inschrijving van de gastouder
 • zorgdragen voor scholing en registratie van de gastouder
 • faciliteren van het kennismakingsgesprek met de gastouder
 • formalisering van de opvang in een koppelingsgesprek in het bijzijn van de bemiddelingsmedewerker
 • jaarlijks evaluatiegesprek in het bijzijn van gastouder, ouder en bemiddelingsmedewerker en verslaglegging daarvan
 • tweemaal per jaar een huisbezoek door de bemiddelingsmedewerker aan de gastouder met o.a. uitvoering van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid
 • bemiddeling bij eventuele (pedagogische) problemen
 • advisering, verzorging offerte en contracten
 • facturering en verzorging van de maandelijkse betaling aan de gastouder en een financieel jaaroverzicht voor gastouders en ouders.De pluspunten

van Ziezo voor gastouders

 • persoonlijke benadering van ouders en gastouders en het aanbieden van extra trainingen in onze eigen trainingsruimte
 • (indien mogelijk) regelen van vervangende opvang in geval van ziekte of vakantie van de vaste gastouder
 • gratis uitleenservice voor freelancegastouders voor bijv. bedjes en buggy's
 • aansprakelijkheidsverzekering voor freelance-gastouders
 • we brengen vier keer per jaar een nieuwsbrief uit
 • mogelijkheid gebruik te maken van het digitale kindvolgsysteem 'Doen, praten en bewegen'.

Enthousiast
geworden?


We staan te springen om nieuwe gastouders!
Voldoe je aan de selectiecriteria schrijf je dan in
of vraag een informatiepakket aan. Wie weet is deze
nieuwe uitdaging dichterbij dan je denkt.

inschrijvenVoor de gastouders die als zelfstandig ondernemer willen werken
hebben we een speciale formule ontwikkeld.


Lees meer over zelfstandig ondernemen in de kinderopvang

ZIEZO FORMULE

 

Bel een van onze bemiddelingsmedewerkers voor
antwoord op je vragen of ga naar Inschrijven gastouders

 Als gastouder kunt u ook opvang bieden in de woning van de ouders.

Lees meer over Gastouder aan huis

Gastouder aan huis

Inschrijven of een vraag?

Bel ons kantoor in jouw regio. Wij helpen je graag verder.