Tijd voor

een feestje bij ziezo


Certificaat TINK-training voor tweede groep gastouders

Op 7 maart ontvingen 21 gastouders hun certificaat voor de eerste twee onderdelen van de training taal- en interactievaardigheden. Onderwerpen: sensitieve responsiviteit (herken je de signalen van kinderen en hoe regaeer je daarop?) en respect voor de autonomie (sta erbij stil dat ieder kind, hoe klein ook, een zelfstandig individu is. Respecteer hun eigenheid en grenzen en stimuleer hen zoveel mogelijk zelf te doen zodat hun zelfvertrouwen groeit).
Door zelf filmpjes te maken tijdens het werken met de kinderen, worden de gastouders zich bewust van hun rol en houding. En door ze te delen met collega-gastouders zien zij anderen aan het werk en krijgen zij feedback. En dat dit ogen opent, blijkt wel uit de reacties van de gastouders:

" Ik ben al zoveel jaren gastouder, maar hier was ik me nog niet van bewust. Nooit gedacht dat ik hier zoveel van zou leren!". En: "ik merk dat ik mijn werk nu al anders doe. Ben me meer bewust van mijn handelen en pak een aantal dingen echt anders aan!"

Ziezo streeft er voortdurend naar de professionaliteit van de gastouders te verhogen. We hebben voldoende expertise in huis om trainingen zelf te geven en onze gastouders te coachen. Dat versterkt ook nog eens onze band met de gastouders waardoor zij zich veilig genoeg voelen deel te nemen en te leren. En dat komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. 

Inschrijven of een vraag?

Bel ons kantoor in jouw regio. Wij helpen je graag verder.