Een veilige omgeving

voor onze kinderen

 

1 maart: Personenregister Kinderopvang

In de kinderopvang moeten kinderen veilig groot kunnen worden. Daarom heeft de overheid in 2013 de continue screening in het leven geroepen. Medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten dienen te beschikken over een geldige VOG (verklaring omtrent het gedrag) en worden op grond daarvan continue gescreend. Bij (een vermoeden van) het plegen van een strafbaar feit kan de overheid via de GGD ingrijpen. Het werken in de kinderopvang is dan tijdelijk of definitief niet meer toegestaan.

Vanaf 1 maart 2018 geldt de verplichte VOG ook voor vrijwilligers, stagiaires en mensen die tijdens opvangtijd regelmatig op bezoek komen bij de gastouder. De overheid heeft hiervoor het Personenregister Kinderopvang in het leven geroepen. Alle VOG-plichtigen (en dus ook de gastouders en hun volwassen huisgenoten) moeten zich vanaf 1 maart inschrijven in dit register. Vrijwilligers, stagiaires en regelmatige bezoekers dienen dit op 1 maart dan wel direct daarna te doen. Gastouders en hun volwassen huisgenoten die al eerder een VOG hadden, kunnen zich tot 1 juli a.s. registreren.

Gastouderbureau Ziezo heeft de gastouders hierover uitgebreid  genformeerd.

Meer weten?

Inschrijven of een vraag?

Bel ons kantoor in jouw regio. Wij helpen je graag verder.