Handige tips
en nieuwtjes van Ziezo

Alle nieuwtjes in één overzicht

Blijf op de hoogte van onze agenda.

AGENDA

10 december 2018
Ziezo 100% goedgekeurd door de GGD

Onlangs was het weer tijd voor de jaarlijkse GGD-inspectie. En ook deze keer kreeg Ziezo een 10 van de GGD. Tijdens het 4 uur durende inspectiebezoek lag de focus deze keer vooral op het uitvoeren van steekproeven. Zijn alle risico-inventarisaties uitgevoerd? Heeft het gastouderbureau met alle ouders en gastouders evaluatiegesprekken gevoerd en zijn daarvan verslagen gemaakt? Hoe zorgt het gastouderbureau dat het zicht heeft op het pedagogisch handelen van de gastouder? Wordt er aandacht besteed aan scholing van gastouders? Dit jaar kreeg het nieuwe personenregister kinderopvang extra aandacht: zijn alle gastouders, hun volwassen huisgenoten en regelmatige bezoekers hierin opgenomen? Door te voldoen aan alle eisen blijft Ziezo een betrouwbare partner voor ouders en gastouders. Als team van Ziezo zijn we dan ook trots op het resultaat! Het nieuwste inspectierapport is in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 

05 juli 2018
Positief inspectierapport voor Ziezo

Gastouderbureau Ziezo is wederom met vlag en wimpel geslaagd voor de GGD-inspectie. Jaarlijks wordt het gastouderbureau geïnspecteerd op diverse items.
LEES VERDER

25 mei 2018
Privacyreglement AVG-proof

In verband met de intreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 heeft Ziezo haar bestaande Privacyreglement aangepast. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

 

07 maart 2018
Certificaat TINK-training voor tweede groep gastouders

Op 7 maart ontvingen 21 gastouders hun certificaat voor de eerste twee onderdelen van de training taal- en interactievaardigheden. Onderwerpen: sensitieve responsiviteit (herken je de signalen van kinderen en hoe regaeer je daarop?) en respect voor de autonomie (sta erbij stil dat ieder kind, hoe klein ook, een zelfstandig individu is. Respecteer hun eigenheid en grenzen en stimuleer hen zoveel mogelijk zelf te doen zodat hun zelfvertrouwen groeit).
LEES VERDER

 

01 maart 2018
1 maart: Personenregister Kinderopvang

In de kinderopvang moeten kinderen veilig groot kunnen worden. Daarom heeft de overheid in 2013 de continue screening in het leven geroepen. Medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten dienen te beschikken over een geldige VOG (verklaring omtrent het gedrag) en worden op grond daarvan continue gescreend. Bij (een vermoeden van) het plegen van een strafbaar feit kan de overheid via de GGD ingrijpen. Het werken in de kinderopvang is dan tijdelijk of definitief niet meer toegestaan.
LEES VERDER

 

21 januari 2018
Ziezo viert 25 jarig bestaan met gastouders

Gastouderbureau Ziezo heeft op zaterdag 20 januari haar 25 jarig bestaan gevierd. Ruim 60 gastouders kwamen naar dit feest in het Wantijpaviljoen in Dordrecht. Tijdens een gezellige hightea was er volop gelegenheid bij te praten met collega gastouders en de medewerkers van Ziezo.
LEES VERDER

 

10 oktober 2017
Certificaat Taal- en interactievaardigheden

Gastouderbureau Ziezo heeft op 10 oktober certifcaten uitgereikt aan gastouders die het eerste deel van de training Taal- en interactievaardigheden hebben gevolgd. Onderwerpen: de interactie met de kinderen en respect voor hun autonomie. Nieuw aan deze training: gastouders laten hun manier van werken aan elkaar zien door het maken en delen van filmpjes die zij thuis maken.
LEES VERDER

 

19 september 2017
Kinder-EHBO voor ouders

Op dinsdag 19 september organiseerde Ziezo een avond Kinder-EHBO voor ouders. Wat doe je wel en wat juist niet bij kleine ongelukken in en om het huis? Een leerzame en praktische avond waar jaarlijks weer vraag naar is onder onze ouders. Met dank aan EHBO-vereniging Sint Nicolaas en natuurlijk ook aan de ouders voor hun actieve bijdrage!


Inschrijven of een vraag?

Bel ons kantoor in jouw regio. Wij helpen je graag verder.